Socialdemokraterna i Karlshamn

Bli medlem » Kontakt »

Vårt valprogram!

Kommunpolitiskt program 2023-2026  

Läs mer

Karlshamnskoalitionens politik

Karlshamnskoalitionen står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn där alla ska kunna känna sig trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på grund av vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och rätt. Vi vill utveckla en kommun där människor väljer att bo och där…

Läs mer

Budget 2019

Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus läggs på att få ner sjuktalen i kommunen samt arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar. Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alla…

Läs mer
facebook Twitter Email