Budget 2018: Satsningar för ett växande Karlshamn

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksam­heterna. Nämnderna tillförs 2018 ca 52 mnkr. Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen genom bland annat utveckling av arbetstidsmodeller och satsningar på att öka antalet anställda inom…

Läs mer

Renovering pågår!

Just jobbar vi för fullt med en ny hemsida. Vi hoppas ni ha överseende om det är lite rörigt här för tillfället. Du hittar oss även på Facebook»

Läs mer

Budget 2016

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Investeringsvolymen uppgår år 2017 till 147 mnkr (netto). Av de större investeringar som görs 2017 kan nämnas ombyggnad av stortorget, ombyggnad av Asarums idrottsplats, påbörja projekt träningshall Jössarinken samt åtgärder i vatten-…

Läs mer
facebook Twitter Email