Kommunprogram 2015-2018

Karlshamn är en kommun som för sin framtid är beroende av hållbar tillväxt och utveckling med stabil ekonomi, stor miljöhänsyn och socialt hänsynstagande som grund. Vi vill ha breda lösningar för att tillsammans skapa ett mera jämlikt och jämställt samhälle, ett samhälle där vi ges bra förutsättningar att få ett bra liv. Det är vi…

Läs mer

Budget 2016

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Nämnderna tillförs 2016 över 45 miljoner kronor. Kommunstyrelsen tillförs 8,5 mnkr. Till ungdomsjobb 2,0 mnkr, migrationscentrum 1,4 mnkr och till övriga verksamhetsförändringar 5,1 mnkr med bland annat särskild satsning på avtalscontroller, personalförstärkning inom det…

Läs mer

Följ med oss i 1:a maj-tåget

14:30 Samling vid Norreport 15:00 Avmarsch med 1:a maj-tåget PÅ TORGET BJUDER VI PÅ: 15:20 Musik av Karlshamns musikkår Tal av CHRISTINA MATTISSON, Regionråd   Appeller av Mano Hakimy, SSU Karlshamn & Andreas Saleskog, HBT S Blekinge EFTER TALEN BJUDS DET PÅ KAFFE & GLASS I FOLKETS HUS Välkomna! Ladda ner vår affisch här »  

Läs mer
facebook Twitter Email