Karlshamns kongressombud utsedda

Då var Karlshamns två kongressombud utsedda av våra medlemmar. Kongressen hålls den 29 – 31 maj i Västerås. Framtidens jobb och framtidens folkrörelse är de två teman som ska behandlas. Våra ombud är Leif Håkansson och Andreas Saleskog.

Läs mer

Sverige behöver fler som du!

Tillsammans skapar vi en bättre framtid. För alla. Bli medlem i Socialdemokraterna! Att vara medlem i Socialdemokraterna innebär att ta ställning för och skapa ett samhälle byggt på våra värderingar om alla människors lika värde. Som medlem ger du ditt stöd till ideer du tror på och om du väljer att engagera dig aktivt kan…

Läs mer

En koalition för framtidens Karlshamn

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att i koalition ta ett gemensamt ansvar för Karlshamns kommun för mandatperioden 2015-2018. Detta innebär åtaganden och en vilja att styra Karlshamn tillsammans under hela mandatperioden. Karlshamn är en kommun som för sin framtid är beroende av hållbar tillväxt och utveckling med stabil ekonomi, stor miljöhänsyn och socialt…

Läs mer
facebook Twitter Email