Nyheter

På Gång Augusti 2017

Välkommen till en inspirerande höst! Sommaren går fort och nu är det dags att återgå till vardagslunken igen. Vi förbereder och planerar för de aktiviteter och kampanjer som vi ska genomföra under hösten och vintern. Medverka gärna på de möten som din förening planerar och de aktiviteter som arbetarekommunen har. Framtidsfrukostarna som är planerade till tre…

Läs mer

Budget 2018: Satsningar för ett växande Karlshamn

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksam­heterna. Nämnderna tillförs 2018 ca 52 mnkr. Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen genom bland annat utveckling av arbetstidsmodeller och satsningar på att öka antalet anställda inom…

Läs mer

Renovering pågår!

Just jobbar vi för fullt med en ny hemsida. Vi hoppas ni ha överseende om det är lite rörigt här för tillfället. Du hittar oss även på Facebook»

Läs mer
facebook Twitter Email