Nyheter

Budget 2016

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Nämnderna tillförs 2016 över 45 miljoner kronor. Kommunstyrelsen tillförs 8,5 mnkr. Till ungdomsjobb 2,0 mnkr, migrationscentrum 1,4 mnkr och till övriga verksamhetsförändringar 5,1 mnkr med bland annat särskild satsning på avtalscontroller, personalförstärkning inom det…

Läs mer

Följ med oss i 1:a maj-tåget

14:30 Samling vid Norreport 15:00 Avmarsch med 1:a maj-tåget PÅ TORGET BJUDER VI PÅ: 15:20 Musik av Karlshamns musikkår Tal av CHRISTINA MATTISSON, Regionråd   Appeller av Mano Hakimy, SSU Karlshamn & Andreas Saleskog, HBT S Blekinge EFTER TALEN BJUDS DET PÅ KAFFE & GLASS I FOLKETS HUS Välkomna! Ladda ner vår affisch här »  

Läs mer

Karlshamns kongressombud utsedda

Då var Karlshamns två kongressombud utsedda av våra medlemmar. Kongressen hålls den 29 – 31 maj i Västerås. Framtidens jobb och framtidens folkrörelse är de två teman som ska behandlas. Våra ombud är Leif Håkansson och Andreas Saleskog.

Läs mer
facebook Twitter Email