Nyheter

Renovering pågår!

Just jobbar vi för fullt med en ny hemsida. Vi hoppas ni ha överseende om det är lite rörigt här för tillfället. Du hittar oss även på Facebook»

Läs mer

Budget 2016

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Investeringsvolymen uppgår år 2017 till 147 mnkr (netto). Av de större investeringar som görs 2017 kan nämnas ombyggnad av stortorget, ombyggnad av Asarums idrottsplats, påbörja projekt träningshall Jössarinken samt åtgärder i vatten-…

Läs mer

Kommunprogram 2015-2018

Karlshamn är en kommun som för sin framtid är beroende av hållbar tillväxt och utveckling med stabil ekonomi, stor miljöhänsyn och socialt hänsynstagande som grund. Vi vill ha breda lösningar för att tillsammans skapa ett mera jämlikt och jämställt samhälle, ett samhälle där vi ges bra förutsättningar att få ett bra liv. Det är vi…

Läs mer
facebook Twitter Email