Linjekarta för Karlshamns kommun

Bra kollektiv­trafik är en ­förut­­­sättning ­för en levande ­kommun. Nu blir det enklare att välja ­bussen och tåget.

Socialdemokraterna vill även införa:

  • Fri kollektivtrafik för personer över 80 år.
  • Pågatågsstopp i Åryd och Hällaryd.
  • Fritidsbussen för att enkelt kunna ta sig till
    sina fritidsaktiviteter.

 

Vi socialdemokrater är ett feministiskt parti med bred politik, vi står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn.  På kartan hittar du några av våra ­satsningar.

facebook Twitter Email