Karlshamnskoalitionens politik

Karlshamnskoalitionen står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn där alla ska kunna känna sig trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på grund av vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och rätt. Vi vill utveckla en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar.

Vi står nu inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt att leva, men genom att tillsammans agerar kraftfullt kan vi påverka hur morgondagen ska bli. Vi har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn.

Läs vårt gemensamma kommunprogram här»

Per-Ola Mattsson
Socialdemokraterna

Mats Dahlbom
Centerpartiet    

Charlott Lorentzen
Miljöpartiet

facebook Twitter Email