På Gång Augusti 2017

Välkommen till en inspirerande höst!

Sommaren går fort och nu är det dags att återgå till vardagslunken igen. Vi förbereder och planerar för de aktiviteter och kampanjer som vi ska genomföra under hösten och vintern.

Medverka gärna på de möten som din förening planerar och de aktiviteter som arbetarekommunen har. Framtidsfrukostarna som är planerade till tre lördagar under hösten kommer att ägnas åt framarbetande av den valplattform som vi ska gå till val på och de frågor som vi ska driva i Karlshamn under mandatperioden 2019 – 2022. Vill du påverka den politik som vi ska driva ska du alltså delta i framtidsfrukostarna under hösten!

I kommunen har vi nu lagt en gemensam budget med Centern och Liberalerna. Budgeten och målen för 2018 innehåller stora satsningar inom förskola och skola samt inom äldreomsorgen både vad gäller resurser för mer personal och nya byggnader. Vi har även bestämt att byggandet av nytt kulturhus ska starta under 2018. Detta kommer att tillföra kulturen i Karlshamn ett stort tillskott. Byggande av etapp fem på piren påbörjas inom kort och även här får kulturen sin beskärda del med konsertlokal, bio och utrymme för konstutställning

Det vi har närmast framför oss är det viktiga kyrkovalet som startar med förtidsröstning i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september 2017. Själva valdagen är den 17 september.


    Per-Ola Mattsson
Arbetarekommunens ordförande

Hela medlemsbrevet hittar du här»

Medlemsaktiviteter

SEPTEMBER

LO-dagen / Bellevuefestivalen
Dag: Lör 2 september  Tid: 11:00-17:00
Plats: Bellevueparken i Karlshamn

Förtidsröstning – kyrkovalet
Dag: Mån 4 september – Sön 17 september
Plats: Se www.svenskakyrkan.se»

Valdag – kyrkovalet
Dag: Sön 17 september
Plats: Se www.svenskakyrkan.se»

Framtidsfrukost
Dag: Lör 23 september Tid: 09:00-12:00
Plats: Folkets Hus, Karlshamn

Medlemsmöte med repskap
Dag: Ons 27 september Tid: 18:00
Plats: Folkets Hus, Karlshamn

facebook Twitter Email