Budget 2019

Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Fortsatt fokus läggs på att få ner sjuktalen i kommunen samt arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar. Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Beslut och verksamhet ska främja denna utveckling. Vid beslut och genomförande ska alla…

Läs mer

Framtidslinjen

Vi socialdemokrater är ett parti med bred politik, vi står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn. Vi vill ha kvalité i välfärden istället för fler skatte­sänkningar.Här ­hittar du 21 av våra ­satsningar. Bygga ut pågatågstrafiken med tågstopp i Hällaryd  och Åryd För att kunna bo och leva i hela kommunen krävs bra förbindelser. Vi socialdemokrater…

Läs mer

Våra kandidater

Läs mer
facebook Twitter Email