Budget 2018: Satsningar för ett växande Karlshamn

Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten och välstånd men även för att utveckla fritids- och kulturverksam­heterna. Nämnderna tillförs 2018 ca 52 mnkr. Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen genom bland annat utveckling av arbetstidsmodeller och satsningar på att öka antalet anställda inom…

Läs mer
facebook Twitter Email