Vår politik

En koalition för framtidens Karlshamn

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att i koalition ta ett gemensamt ansvar för Karlshamns kommun för mandatperioden 2015-2018. Detta innebär åtaganden och en vilja att styra Karlshamn tillsammans under hela mandatperioden. 

Vår gemensamma plattform hittar du här »

Vi har en politik för våra barn och unga.

Kunskap och utbildning ger alla människor fler möjligheter. Det kräver en bra förskola och skola för alla, utifrån varje barn och ungdoms förutsättningar. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan, personalförstärkning på fritidshemmen och fler pedagoger i skolan. Vi vill även fortsätta satsningen på digitala läromedel i kommunens skolor.

Vi har en politik för fler jobb.

Vårt och Stefan Löfvéns löfte, det vi kallar Äldrelyftet, innebär ett tillskott på cirka 70 nya jobb i äldreomsorgen i vår kommun. Vikten av en högskola som utvecklas och investeringar i utbildning kan inte nog understrykas när vi pratar om allas möjligheter till jobb och en bra framtid. Den bidrar också till att fler vill flytta till vår kommun och lockar nya företag att etablera sig här. Genom ett bra samarbete med det lokala näringslivet vill vi fortsätta arbetet för att minska arbetslösheten och göra särskilda satsningar för att erbjuda ungdomar arbete.

Vi har en politik för kvalité i vård och omsorg.

Vi vill fortsätta utveckla och förbättra möjligheterna för fler äldre att få så kallat fast vårdkontakt eller en äldrelots. Vi vill också bygga fler särskilda boenden och satsa på olika former av trygghetsboenden.

Vi har en politik för medborgarinflytande.

Samverkan, samarbete och att lyssna på varandra är viktigt när vi ska bygga ett ännu bättre Karlshamn. Förutom de traditionella samrådsmötena och föreningsmötena vill vi också utveckla nya former av medborgarinflytande. Till exempel med hjälp av modern teknik såsom appar för mobiltelefon och surfplatta.

Läs mer
Ladda ner vårt kommunpolitiska program här »

En kortversion av programmet hittar du här »

facebook Twitter Email