Kommunpolitiskt program

Tillsammans tar vi ansvar för Karlshamn

Karlshamn är fantastiskt! Närhet till en vacker skärgård, gröna skogar, glittrande vatten ett myllrande stadsliv och en levande landsbygd. Det finns en Karlshamnsanda med ­framtidstro och vilja där vi tillsammans med föreningsliv, företag och invånare ständigt fört utvecklingen framåt.

I vårt Karlshamn finns inte vi och dom, bara vi. Det är vi tillsammans som bygger och ­utvecklar kommunen, nyttjar våra olika talanger, färdigheter, erfarenheter och ­kompetenser. Alla är vi i olika åldrar, har olika livserfarenheter och förutsättningar, olika bakgrund, olika hudfärg, kön, identitet eller sexuell läggning. Vi måste ta tillvara på varandras olikheter i utvecklingen av framtidens Karlshamn. För det är tillsammans vi tar oss an utmaningarna.

Vi socialdemokrater är ett feministiskt parti och står därför för ett jämställt, jämlikt och ­solidariskt Karlshamn. Vi kommer aldrig samarbeta med eller låta rasistiska partier eller ­organisationer få inflytande. Vi vill skapa en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar.

I vardagens orättvisor har också intoleransen sin rot. Utvecklingen i Europa är ­skrämmande. Främlingsfientlighet, rasism, homofobi och sexism riskerar att ytterligare breda ut sig även i Sverige. Ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på grund av vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och rätt.

Vi står inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt att leva. Genom att vi tillsammans agerar kraftfullt så kan vi ändå påverka hur morgondagen ska bli. Vi måste dock ha en beredskap för extrema väder med stora ­temperaturskiftningar, översvämningar och bränder. Vi har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn.

 

Per-Ola Mattsson (S)
Kommunalråd

Läs vårt Kommunpolitiska program här »

facebook Twitter Email