Kyrkopolitik

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att ­Svenska kyrkan ska vara en ­öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när ­orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. 

Som ­socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför ­arbeta för:­

• En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt

• En öppen och välkomnande folkkyrka

• En kyrka som vill vara bland Sveriges bästa arbetsgivare

Vår idé är en öppen och engagerad folkkyrka som har plats för alla, oavsett var man ­befinner sig på trons väg. Svenska ­kyrkan ska erbjuda ett rikt och varierat ­gudstjänstliv. ­­­Särskilt ­angeläget är att stärka och utveckla det omfattande ­frivilligarbetet.

Alla ska vara välkomna till kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande folkkyrka. Verksamheten ska alltid organiseras och genomföras på sätt och metoder som öppnar dörrar och inte stänger ute.

Kyrkan – självklar och enkel att nå när den behövs

För många är Svenska kyrkan den man söker sig till vid särskilt viktiga tidpunkter i livet. Det kan handla om dop, konfirmation, vigslar och begravningar, men också när livet ställer särskilt stora krav. Likaså är Svenska kyrkan en plats för många människor att växa och utvecklas, såväl genom ett rikt och varierat gudstjänstliv som i annan kyrklig verksamhet.

Stärkt socialt arbete

Ett starkt socialt engagemang är en av Svenska kyrkans tydligaste kännetecken. Att finnas till för och stå upp för sin nästa avspeglas tydligast inom diakonin, kyrkans sociala arbete. I en tid då klyftorna i samhället har ökat ställer det större krav på kyrkan.

Säg ifrån när människovärdet kränks

Varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska kyrkan ska tydligt och klart stå upp för varje människas rätt och värde.

Stärk människan

Svenska kyrkan ska bli bättre som arbetsgivare. Vi ska inte läsa i tidningarna om hur personal far illa, utan om hur kyrkan går i täten som en god och tydlig arbetsgivare.

Mer information om vår kyrkopolitik hittar du på här»

facebook Twitter Email