Våra företrädare

 

Kommunalråd och politiska samordnare

Per-Ola Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande
Annika Westerlund
Politisk samordnare
Samhällsbyggnad
Jan-Åke Berg
Politisk samordnare
Demokrati och Folkhälsa

 

Gruppledare i nämnder

   

 
Tobias Folkesson
Ordförande
BUS-nämnden
Johnny Persson
Vice ordförande
Gymnasienämnden
Lena Sandgren
Ordförande
Kulturnämnden
   

 
Annelie Bengtsson
Vice ordförande
Tekniska nämnden
Jan Bremberg
Ordförande
Byggnadsnämnden
Andreas Saleskog
Ordförande
Fritidsnämnden
   

 
Jan-Åke Berg
Ordförande
Nämnden för arbete & välfärd 
Leif Håkansson
Ordförande
Omsorgsnämnden 
Marie Sällström
Kommunfullmäktiges ordförande

 

facebook Twitter Email