Arbetarekommunen

Kontakt: expedition@skarlshamn.se

Ordförande
Andreas Saleskog

Vice ordförande
Annika Westerlund

Kassör
Marie Sällström

Sekreterare
Per-Ola Mattsson

Studieledare och facklig ledare
Johnny Persson

Medlemsansvarig
Ulla Sandgren

Ledamöter
Jan-Åke Berg
Christel Friskopp
Lena Sandgren

Ersättare
Leif Håkansson
Diez Nobach
Susanne Olsson

Adjungerade
David Alfredsson, SSU
Gitte Ejdetjärn, LO

facebook Twitter Email