Asarums S-förening

Kontakt: asarum@skarlshamn.se

Ordförande
Karin Jeppsson

Vice ordförande
Kenneth Willander

Kassör
Stefan Morin

Sekreterare
Berit Gustafsson

Ledamöter
Susanne Olsson
Åke Olsson
Imad Omairat
Ann-Sofie Eriksson
Katrin Johansson

facebook Twitter Email