Handels S-förening

Kontakt: handels@skarlshamn.se

Ordförande
Ann-Sofie Eriksson

Vice ordförande
Linda Johansson

Sekreterare
Katrin Johansson

Ledamöter
Gitte Ejdetjärn
Berit Bengtsson

facebook Twitter Email