Kommunals S-förening

Kontakt: kommunal@skarlshamn.se

Ordförande
Kerstin Gustafson

Vice ordförande
Barbro Ohlsson

Kassör
Inger Löfblom-Sjöberg

Sekreterare
Ann-Chatrin Ljunglöf

Ledamöter
Kerstin Ifvarsson
Göran Svensson
Torgny Lindqvist
Marianne Henriksson

facebook Twitter Email